Pamahayag sa Pamilya ni ROY ARBOLADORA ERECRE, Peace Consultant sa National Democratic Front of the Philippines

indexKami, pamilya ni Roy Arboladora Erecre nga Consultant sa panagsultihay sa kalinaw tali sa Gobyerno sa Republika sa Pilipinas (GPH) ug sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), buot mupagawas sa among mga kahingawa labot sa iyang kahimtang sa prisohan ug sa iyang panglawas.

Sa among pagbisita, mao kini ang among nasinati ug nakita nga kahimtang niya sulod sa Bohol District Jail (BDJ) ug busa musunod sab ang mga hangyo:

1. Buwag ang selda nga gibutangan niya ug maingon natong usa kini ka “isolation cell” sanglit gilahi man kini sa uban pang selda sa tibuok BDJ. Gani may lahi man kini nga gate ug dili gyud makita niini ang uban pang selda.

Sa maong “isolated” nga selda, duha sila ka “political detainee” nga gikuyog sa laing mga piniriso nga nag-atubang og mga kasong komon nga mga krimen. Politikal ang kinaiya sa kaso ni Roy, dili siya komon nga kriminal, wala siya’y gihimong kagubot sukad sa iyang pag-abot sa BDJ busa walay igong hinungdan nganong ibutang siya sa usa ka “isolation cell”.

Ang kahuot ug kainit sa maong “isolation cell” klarong wala musubay sa unibersal nga mga standard ug probisyon nga angay unta huptan. Subay sa tawhanong standard,ang mga higdaanan kinahanglang musubay sa mga rekisitos alang sa panglawas (health) nga nagkonsidera sa gidak-on ug sa bentilasyon o sa hangin nga mahanggap unta sa mga napriso. Apan sa nasinati karon ni Roy ug sa uban pang kuyog niya sa selda nga labihang inita ug gamaya, unya “isolated” pa gyud,daw wala kini masunod.

Ang mga piniriso, kumbiktado man o dili, may sama gihapong batakang tawhanong katungod niadtong wala napriso,mga katungod nga naa na daan sa pagkatawo kun “inherent rights”diin kun ihikaw kini,ang tawo dili na mabuhi isip usa ka tawo. Busa kami nagduso nga mahaw-as gikan sa maong kahimtang si Roy, ang laing usa ka political detainee nga si Alberto Pancho, ug ang uban pang piniriso nga nakasinati sa ingon.

2. Masakiton si Roy. Gani siya gidakop man atol sa panahon nga siya nagpa-check-up sa kahimtang panglawas. Nahuman na unta ang iyang mga “laboratory tests” apan unsaon man nga miabot man ang maong panghitabo. Sa iyang pagpacheck-up nahibaw-an nga may sakit siya nga Venus Insufficiency (VI), Peripherial Arterial Disease (PAD) ug Diabetes.Dili na usab makakaklaro kaayo ang iyang duha ka mata. Busa kami nagduso nga siya mahatagan unta og hinanaling medikal nga atensyon ilabi na nga taas-taas na ang iyang edad ug dili na kaayo makaantos sa grabeng mga balatian sa panglawas.Sa iyang kahimtang panglawas, dili makatabang kaniya ang kahuot ug kainit sa selda nga karon iyang giistaran ilabi nga nabuwag o “isolated” kini sa tibuok komunidad sa BDJ.

3. Gidid-an pagpasulod ang mga libro nga maoy hangyo ni Roy nga iya untang mabasa sama sa Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ug The GPH-NDFP Peace Negotiations, Major Written Agreements and Outstanding Issues. Dili ilegal ang maong mga libro sanglit mga pinirmahang kasabutan man kini atol sa panagsabot sa kalinaw tali sa GRP ug NDFP kun diin si Roy usa ka consultant. Alang kanamo, paghikaw kini kaniya sa katungod sa impormasyon. Busa kami nagduso nga tugutan ang pagpasulod og mga mga libro ug newspaper nga alang kaniya ,tugutan siya’ng makatan-aw og telebisyon ug makapaminaw sa radyo.

4. Ang paghubo sa sapot sa mga buot mubisita sa BDJ, lakip na ang pagpahubo sa panty sa mga kababayen-an kay kuno maoy ilang pamaagi sa pag-search, alang kanamo dili makitawhanon ug “degrading” kaayo. Nagpuyo kita sa usa ka sibilisado nga katilingban ug busa seguro, makakita pag laing makitawhanon o desente’ng pamaagi ang BDJ sa pagsusi sa mga mubisita nga dili na nila kini kinahanglang huboan.

5. Kami nanawagan alang sa hinanaling kagawasan ni Roy tungod isip consultant sa “peace negotiations” tali sa GPH ug NDFP dili man unta siya angayang dakpon ubos sa Joint Immunity and Security Guarantees (JASIG). Nanawagan sab kami alang sa pagbalik sa pormal nga panagsabotsabot sa kalinaw tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa NDFP aron mahatagan na og maluntarong solusyon ang mga sosyal, ekonomikanhon ug politikal nga suliran nga maoy hinungdan sa pagtunhay sa naulahi. Kami nisalig nga sa maong pamaagi mawala na ang kahimtang aron mutumaw pa ang mga political detainees sama ni Roy ug makab-ot na ang tinuod nga kalinaw.

 

Alang sa Tibuok Pamilya:
MARY ROXIE TANEO                   JOSEPH ERECRE
Igsuon                                                Anak

 

Also see:

http://www.sunstar.com.ph/cebu/local-news/2014/05/21/let-my-father-see-doctor-rebel-leader-s-son-appeals-344080

http://www.philstar.com/cebu-news/2014/05/22/1325978/arrested-ndf-advisor-family-asks-his-release

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s