‘FREE ROY ERECRE MOVEMENT’ gilunsad sa Peace Forum

17 June 2014                                   Image

TAGBILARAN CITY – “Ang makatarunganong kalinaw dili makab-ot pinaagi lang sa paghunong sa buto-buto sa armas kun dili pinaagi sa matinud-anong pagsulbad sa sosyo-ekonomikong ugat hinungdan sa pag-alsa sa katawhan”, kini ang pamahayag ni Jaime Paglinawan, Chairperson sa Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) – Central Visayas, mamumulong sa peace forum nga gilunsad gahapon, petsa 17 ning buwana. Matud niya, mahinungdanon nga ibalik ang panagsabot sa kalinaw tali sa Gobyerno sa Pilipinas (GPH) ubos ni BS Aquino ug sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Kahinumdumang nabalda ang panagsabot sa kalinaw tali sa duha ka magkaatbang nga habig human wala mutuman ang gobyerno sa gipirmahan niining mga kasabutan. Continue reading

FYI: NDFP-CV Statement for Release of Peace Consultant Roy Erecre

Image

N A T I O N A L   D E M O C R A T I C   F R O N T   O F   T H E   P H I L I P P I N E S  –  C e n t r a l   V i s a y a s   

PRESS STATEMENT: For Immediate Release   

FREE ROY ERECRE! 

NDFP Central Visayas strongly condemns the illegal arrest and detention of NDFP Consultant Roy Arboladera Erecre.  Comrade Erecre has been duly verified by the Chairperson of the NDFP Negotiating Panel Luis Jalandoni as the holder of NDFP Document of Identification No. ND978243 under the assumed name Vide Alguna. Continue reading